slide-1 slide-2 slide-3

Càng phụ xe nâng Heli

Càng  phụ xe nâng Heli  một dạng phụ tùng hỗ trợ ,cho việc lấy  hàng hóa kích thước lớn phát sinh đột xuất.